Απρίλιος 16, 2018 marioselgreco
You are here:
< Back
image_pdfimage_print

Ένα URL είναι η διεύθυνση ενός αρχείου μέσα στο Internet και αποτελείται από 3 τμήματα:

1) Το πρωτόκολλο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να αποκτήσουμε αυτό το αρχείο.

2) Ο κόμβος στον οποίο είναι τοποθετημένο το αρχείο.

3) Το directory (με το πλήρες path ή τμήμα αυτού κατά περίπτωση) που βρίσκεται το αρχείο και φυσικά το όνομα του αρχείου.

Π.χ. στο URL https://www.eas-seo.com/el/knowledge-base/τι-είναι-το-url/ το https:// είναι το πρωτόκολλο (HyperText Transfer Protocol), το www.eas-seo.com είναι ο κόμβος και το /el/knowledge-base/τι-είναι-το-url/ είναι το directory και το όνομα του αρχείου.

Το πρωτόκολλο του WWW είναι το https. Όμως σε ένα Web Browser μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα URLs.

Send message via your Messenger App