Απρίλιος 16, 2018 marioselgreco
You are here:
< Back
image_pdfimage_print

Οι χαρακτήρες SMTP είναι ακρωνύμιο του Simple Mail Transfer Protocol, ένα πρωτόκολλο οποίο χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ των servers. Τα περισσότερα από τα συστήματα αποστολής email μέσω του Internet χρησιμοποιούν το SMTP για τη δρομολόγηση των μηνυμάτων από έναν server σε έναν άλλο. Στη συνέχεια τα μηνύματα μπορούν να παραληφθούν από έναν email clientχρησιμοποιώντας ένα από τα πρωτόκολλα POP ή IMAP. Επιπρόσθετα, το SMTP γενικά χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνύματος από κάποιον mail client σε έναν mail server. Για αυτό το λόγο, όταν ρυθμίζετε το email σας στο δικό σας mail client είναι απαραίτητο να εισάγετε τις πληροφορίες τόσο για τον POP / IMAP server σας, όσο και για τον SMTP server.

Send message via your Messenger App