Απρίλιος 16, 2018 marioselgreco
You are here:
< Back
image_pdfimage_print

Στον ψηφιακό κόσμο τα μεταδεδομένα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων που διακινούνται στο διαδίκτυο καθημερινά, χρειαζόμαστε νέους τρόπους να εξάγουμε πληροφορίες για τα δεδομένα αυτά μειώνοντας τον όγκο της πληροφορίας προς επεξεργασία. Τα μεταδεδομένα προστίθενται σε ένα πακέτο δεδομένων που διακινείται ή αποθηκεύεται, ως ένα σύνολο στοιχείων που χαρακτηρίζουν το πακέτο αυτό. Τα metadata, δίνουν μια περιγραφή του πακέτου των δεδομένων που διευκολύνει την κατηγοριοποίηση, αναζήτηση και επεξεργασία του πακέτου αυτού.

Send message via your Messenger App