Απρίλιος 16, 2018 marioselgreco
You are here:
< Back
image_pdfimage_print

Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα γενικού σκοπού που βασίζεται στην δομημένη σε κλάσεις λογική προγραμματισμού. Σκοπός της Java είναι να επιτρέπει στους προγραμματιστές να γράφουν κώδικα ο οποίος εκτελείται οπουδήποτε (wright once run anywhere) που σημαίνει ότι ο μεταγλωττισμένος κώδικας Java μπορεί να τρέξει σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν την Java, χωρίς την ανάγκη να γίνει ξανά μεταγλώττιση.

Send message via your Messenger App